Positiva prekliniska resultat i Xintelas glioblastomprojekt i samarbete med IVRS

Xintela AB (publ) meddelar positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet. Xintela har utvecklat funktionsblockerande antikroppar som binder till bolagets målmolekyl integrin a10b1 och identifierat en antikropp som hämmar tillväxten av glioblastomtumörer i en preklinisk modell. Arbetet har utförts i samarbete med IVRS (In Vivo Research Services) i Lund. Läs hela pressmeddelandet